កូវីដមកវិញ! ក្រសួងប្រាប់របៀបប្រើថ្នាំនិងវិធីព្យាបាលនៅផ្ទះខ្លួនឯង ជាសះស្បើយត្រឹមពេលដ៏ខ្លី
កូវីដមកវិញ! ក្រសួងប្រាប់របៀបប្រើថ្នាំនិងវិធីព្យាបាលនៅផ្ទះខ្លួនឯង ជាសះស្បើយត្រឹមពេលដ៏ខ្លី
សញ្ញាខ្វះវីតាមីនDក្នុងខ្លួនខ្លាំង សង្កេតមើលផងប្រយ័ត្នកើតជំងឺ១០មុខក្នុងពេលតែមួយ
សញ្ញាខ្វះវីតាមីនDក្នុងខ្លួនខ្លាំង សង្កេតមើលផងប្រយ័ត្នកើតជំងឺ១០មុខក្នុងពេលតែមួយ
CDCថា៖ គ្រោះថ្នាក់ណាស់អាចឈានដល់បាត់បង់ជីវិត បើមានរោគសញ្ញានេះកុំគិតថាផ្តាសាយធម្មតា
CDCថា៖ គ្រោះថ្នាក់ណាស់អាចឈានដល់បាត់បង់ជីវិត បើមានរោគសញ្ញានេះកុំគិតថាផ្តាសាយធម្មតា
លើកដាច់ៗចាស់លឿនបំផុត! អ្នកជំនាញរកឃើញផឹកស្រាមុខចាស់លឿន សល់ជំងឺធ្ងន់ៗជាប់ជីវិតទៀត
លើកដាច់ៗចាស់លឿនបំផុត! អ្នកជំនាញរកឃើញផឹកស្រាមុខចាស់លឿន សល់ជំងឺធ្ងន់ៗជាប់ជីវិតទៀត
ការពារប្រព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងរាងកាយទាំងនេះឱ្យបាន ជំងឺកាចប៉ុនណាក៏មិនអាចច្រៀតចូលបានដែរ
ការពារប្រព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងរាងកាយទាំងនេះឱ្យបាន ជំងឺកាចប៉ុនណាក៏មិនអាចច្រៀតចូលបានដែរ
វេជ្ជ.គ្លីនិក ឈួ អ៊ីសេង ប្រាប់ពីបញ្ហាក្មេងឧស្សាហ៍ប្រកាច់ ឬមានប្រវត្តិធ្លាប់ប៉ះទង្គិចលលាដ៍ក្បាល អាចនាំឱ្យកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល
វេជ្ជ.គ្លីនិក ឈួ អ៊ីសេង ប្រាប់ពីបញ្ហាក្មេងឧស្សាហ៍ប្រកាច់ ឬមានប្រវត្តិធ្លាប់ប៉ះទង្គិចលលាដ៍ក្បាល អាចនាំឱ្យកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាល