ញ៉ាំអាហារ ៨នេះរាល់ថ្ងៃ ជួយថែសម្រស់របស់អ្នកឱ្យក្មេងជាងវ័យហើយអាយុវែងទៀត
ញ៉ាំអាហារ ៨នេះរាល់ថ្ងៃ ជួយថែសម្រស់របស់អ្នកឱ្យក្មេងជាងវ័យហើយអាយុវែងទៀត
ទឹកដោះគោ៣ប្រភេទ ផឹកត្រូវគេងលក់ស្រួល ឆ្អឹងលូតលាស់ល្អ សុខភាពរឹងមាំ
ទឹកដោះគោ៣ប្រភេទ ផឹកត្រូវគេងលក់ស្រួល ឆ្អឹងលូតលាស់ល្អ សុខភាពរឹងមាំ
ទឹកដោះគោ២ប្រភេទ ផឹកយប់ឡើង ទៅរំលាយស្រ្តេស តានតឹង ជួយឱ្យគេងលក់លឿនមិនបាច់ប្រឹង
ទឹកដោះគោ២ប្រភេទ ផឹកយប់ឡើង ទៅរំលាយស្រ្តេស តានតឹង ជួយឱ្យគេងលក់លឿនមិនបាច់ប្រឹង
មិនចង់ឈឺធ្ងន់ទេ! ហាមអ្នកមានបញ្ហាឈឺក្រពះពោះវៀន កុំហូបអាហារទាំង ៣នេះ
មិនចង់ឈឺធ្ងន់ទេ! ហាមអ្នកមានបញ្ហាឈឺក្រពះពោះវៀន កុំហូបអាហារទាំង ៣នេះ
ទើប២០ឆ្នាំទេ តែខួរក្បាលភ្លេចភ្លាំង ដូចអាយុ៦០ ប្រញាប់រកភេសជ្ជៈ៣មុខនេះផឹក ដាស់ខួរក្បាលឱ្យងើបមកវិញភ្លាម
ទើប២០ឆ្នាំទេ តែខួរក្បាលភ្លេចភ្លាំង ដូចអាយុ៦០ ប្រញាប់រកភេសជ្ជៈ៣មុខនេះផឹក ដាស់ខួរក្បាលឱ្យងើបមកវិញភ្លាម
បើកំពុងស្រ្តេស ចង់បំបាត់ស្រ្តេស​ រកភេសជ្ជៈ៦នេះផឹកឱ្យបានទៀងទាត់ កាត់បន្ថយបានច្រើន
បើកំពុងស្រ្តេស ចង់បំបាត់ស្រ្តេស​ រកភេសជ្ជៈ៦នេះផឹកឱ្យបានទៀងទាត់ កាត់បន្ថយបានច្រើន