ក្រុមមនុស្សសំណាង! មនុស្សក្នុងក្រុមនេះ ក្រសួងប្រកាសឱ្យទៅចាក់ដូសទី៣បាន
ក្រុមមនុស្សសំណាង! មនុស្សក្នុងក្រុមនេះ ក្រសួងប្រកាសឱ្យទៅចាក់ដូសទី៣បាន
ប្រយ័ត្នញុំាស៊ុបរួចទឹកភ្នែក សូមឈប់ចេញក្រៅខ្លះទៅ ថ្ងៃនេះរកឃើញទីតាំងស៊ុប១ឆ្លងកូវីដ
ប្រយ័ត្នញុំាស៊ុបរួចទឹកភ្នែក សូមឈប់ចេញក្រៅខ្លះទៅ ថ្ងៃនេះរកឃើញទីតាំងស៊ុប១ឆ្លងកូវីដ
ដំណឹងល្អ! បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្រសួងការងារឱ្យឈប់ ៣ថ្ងៃ ប៉ុន្តែកុំភ្លេចខ្លួនពីកូវីដឱ្យសោះ
ដំណឹងល្អ! បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្រសួងការងារឱ្យឈប់ ៣ថ្ងៃ ប៉ុន្តែកុំភ្លេចខ្លួនពីកូវីដឱ្យសោះ
ខេត្តសំណាងមុនគេ! កុមារអាយុ៦ឆ្នាំឡើងនៅក្នុងខេត្តនឹងទទួលបានវ៉ាក់ស៊ាំងកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នា
ខេត្តសំណាងមុនគេ! កុមារអាយុ៦ឆ្នាំឡើងនៅក្នុងខេត្តនឹងទទួលបានវ៉ាក់ស៊ាំងកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នា
ស្ងាត់ៗ! ៣ថ្ងៃនេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ២០៤៤នាក់
ស្ងាត់ៗ! ៣ថ្ងៃនេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ២០៤៤នាក់
ក្ដៅៗ! ក្រសួងអប់រំប្រកាសផ្អាកថ្នាក់ក្នុងសាលា៥នេះ១៤ថ្ងៃ និងធ្វើចត្តាឡីស័កសិស្សពាក់ព័ន្ធ
ក្ដៅៗ! ក្រសួងអប់រំប្រកាសផ្អាកថ្នាក់ក្នុងសាលា៥នេះ១៤ថ្ងៃ និងធ្វើចត្តាឡីស័កសិស្សពាក់ព័ន្ធ