កុំស្លន់ស្លោ! WHOបញ្ជាក់ថា អូមីក្រុង មិនខ្លាំងជាងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សុំាងទេ
កុំស្លន់ស្លោ! WHOបញ្ជាក់ថា អូមីក្រុង មិនខ្លាំងជាងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សុំាងទេ
អនុវត្តក្បួនចាស់ការពារវីរុសថ្មី! វិធីថែសុខភាពខ្លីៗ តែអាចជួយអ្នកឱ្យជៀសឆ្ងាយពី អូមីក្រុង
អនុវត្តក្បួនចាស់ការពារវីរុសថ្មី! វិធីថែសុខភាពខ្លីៗ តែអាចជួយអ្នកឱ្យជៀសឆ្ងាយពី អូមីក្រុង
ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំអាងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំង ទើបអាចបន្តសក្តានុពល និងយកឈ្នះវិបត្តិកូវីដបាន
ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំអាងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំង ទើបអាចបន្តសក្តានុពល និងយកឈ្នះវិបត្តិកូវីដបាន
ក្រោយមានករណី អូមីក្រុង ចូលក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាត់វិធានការរឹតបន្តឹង និងត្រៀមចាក់ដូសជំរុញឱ្យប្រជាជន
ក្រោយមានករណី អូមីក្រុង ចូលក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាត់វិធានការរឹតបន្តឹង និងត្រៀមចាក់ដូសជំរុញឱ្យប្រជាជន
WHOបង្ហោះទង់ហានិភ័យនៃវីរុស “អូមីក្រុង” ព្យាករណ៍ថានឹងធ្វើឱ្យបិទព្រំដែនប្រទេសបន្តបន្ទាប់
WHOបង្ហោះទង់ហានិភ័យនៃវីរុស “អូមីក្រុង” ព្យាករណ៍ថានឹងធ្វើឱ្យបិទព្រំដែនប្រទេសបន្តបន្ទាប់
ចិនមិនអោបដៃឈរមើលទេ! អាហ្វ្រិកផ្ទុះអូមីក្រុងភ្លាម ចិនចេញមុខផ្តល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនអនេកភ្លែត
ចិនមិនអោបដៃឈរមើលទេ! អាហ្វ្រិកផ្ទុះអូមីក្រុងភ្លាម ចិនចេញមុខផ្តល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនអនេកភ្លែត