បើអ្នកគ្មានហាត់ប្រាណស្រូបជាតិស្ករចេញពីក្នុងឈាម ត្រៀមខ្លួនកើតជំងឺកាច ៤នេះ
បើអ្នកគ្មានហាត់ប្រាណស្រូបជាតិស្ករចេញពីក្នុងឈាម ត្រៀមខ្លួនកើតជំងឺកាច ៤នេះ
មេឃក្តៅខ្លាំង ហាត់ប្រាណខុសក្បួនអាចធ្វើឱ្យស្លា.ប់បាន ដើម្បីការពារខ្លួនកុំរំលងទិកនិច៥នេះ
មេឃក្តៅខ្លាំង ហាត់ប្រាណខុសក្បួនអាចធ្វើឱ្យស្លា.ប់បាន ដើម្បីការពារខ្លួនកុំរំលងទិកនិច៥នេះ
ការសិក្សាថ្មីបានរកឃើញថា ហាត់ប្រាណជិះកង់លើសម៉ោង/សប្ដាហ៍ អាចបណ្ដាលឲ្យងាប់លិង្គ
ការសិក្សាថ្មីបានរកឃើញថា ហាត់ប្រាណជិះកង់លើសម៉ោង/សប្ដាហ៍ អាចបណ្ដាលឲ្យងាប់លិង្គ
អ្នកជំនាញថា ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ មិនត្រឹមតែឱ្យអាយុវែងទេ ជួយកម្ចាត់ជំងឺផ្លូវចិត្ត
អ្នកជំនាញថា ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ មិនត្រឹមតែឱ្យអាយុវែងទេ ជួយកម្ចាត់ជំងឺផ្លូវចិត្ត
មិនបាច់វះកាត់នាំតែឈឺខ្លួន! ហាត់ប្រាណ៥ក្បាច់នេះ ជួយបំបាត់បឿ ក យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
មិនបាច់វះកាត់នាំតែឈឺខ្លួន! ហាត់ប្រាណ៥ក្បាច់នេះ ជួយបំបាត់បឿ ក យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
លំហាត់ប្រាណ៦យ៉ាង ហាត់រាល់ថ្ងៃជួយស្បូន&សុដន់រឹងមាំគ្មានជំងឺមហារីក
លំហាត់ប្រាណ៦យ៉ាង ហាត់រាល់ថ្ងៃជួយស្បូន&សុដន់រឹងមាំគ្មានជំងឺមហារីក