សូមអរគុណ! អំឡុងមេរោគកូវីដរាត្បាលខ្លាំង ធនាគារ ABA ឧបត្ថម្ភ ១លានដុល្លា
សូមអរគុណ! អំឡុងមេរោគកូវីដរាត្បាលខ្លាំង ធនាគារ ABA ឧបត្ថម្ភ ១លានដុល្លា
ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសម្រេចឱ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនស្របច្បាប់ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរកកូវីដ១៩ ល្បឿនលឿននេះ
ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសម្រេចឱ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនស្របច្បាប់ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរកកូវីដ១៩ ល្បឿនលឿននេះ
ភូមិសាស្ដ្រភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ ផ្សារចំនួន ១៥នេះ ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន
ភូមិសាស្ដ្រភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ ផ្សារចំនួន ១៥នេះ ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន
សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខ! គិតត្រឹមម៉ោងនេះ កម្ពុជាមានករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដចំនួន ៥៩នាក់ហើយ
សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខ! គិតត្រឹមម៉ោងនេះ កម្ពុជាមានករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដចំនួន ៥៩នាក់ហើយ
បន្ទាន់! ថ្ងៃនេះរកឃើញខេត្តចំនួន១០ ដែលឆ្លងកូវីដកើនដល់ ៤៤៦នាក់
បន្ទាន់! ថ្ងៃនេះរកឃើញខេត្តចំនួន១០ ដែលឆ្លងកូវីដកើនដល់ ៤៤៦នាក់
បន្ទាន់! រកឃើញមន្ត្រីរាជការ ០១នាក់ឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ខណៈរូបគាត់បានចាក់វ៉ាក់សុំាងដូសទី១
បន្ទាន់! រកឃើញមន្ត្រីរាជការ ០១នាក់ឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ខណៈរូបគាត់បានចាក់វ៉ាក់សុំាងដូសទី១