លាបគ្រីមផ្ដល់សំណើមរាល់ថ្ងៃ មុខនៅតែស្រអាប់ ខ្សោះជាតិទឹក គួរតែធ្វើរឿង២នេះ
លាបគ្រីមផ្ដល់សំណើមរាល់ថ្ងៃ មុខនៅតែស្រអាប់ ខ្សោះជាតិទឹក គួរតែធ្វើរឿង២នេះ
ចង់បានស្បែកស្អាត តែមិនឈប់ធ្វើរឿង៣នេះ ស្បែកគ្មានថ្ងៃស្អាតទេ
ចង់បានស្បែកស្អាត តែមិនឈប់ធ្វើរឿង៣នេះ ស្បែកគ្មានថ្ងៃស្អាតទេ
រំលង៣ចំណុចនេះ ទើបធ្វើឱ្យលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយ នៅតែការពារស្បែកមិនបាន
រំលង៣ចំណុចនេះ ទើបធ្វើឱ្យលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយ នៅតែការពារស្បែកមិនបាន
កត្តា៣ ធ្វើឱ្យរមាស់ស្បែកមុខ បន្ទាប់ពីលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ(Sunscreen)រួច
កត្តា៣ ធ្វើឱ្យរមាស់ស្បែកមុខ បន្ទាប់ពីលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃ(Sunscreen)រួច
បរវកញ្ញាម្នាក់នេះ ត្រូវបានគេហៅថាតុក្តតាមានជីវិត ដោយសារសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយមិនវះកាត់
បរវកញ្ញាម្នាក់នេះ ត្រូវបានគេហៅថាតុក្តតាមានជីវិត ដោយសារសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយមិនវះកាត់
បើមិនចង់ឱ្យស្បែក ឃើញរន្ធរោមធំៗដូចសំបកក្រូច កុំសាងកំហុស៤នេះ
បើមិនចង់ឱ្យស្បែក ឃើញរន្ធរោមធំៗដូចសំបកក្រូច កុំសាងកំហុស៤នេះ