ចិត្តសាស្ត្រ
មកប្រើក្បួនទាំង ៤នេះទាញចិត្តអ្នកឱ្យងើបចេញពីបញ្ហា
Tror Sopheap
November 20 2023
2.3 K views

អ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានកតត្តាពីរយ៉ាង ទី១ គឺអ្នកមិនព្រមអភិវឌ្ឍខ្លួន ទុករហូតបញ្ហាធំជាងសមត្ថភាព និងផ្លូវចិត្ត។ ទី២ គឺអ្នកធ្វើការ និងរកស៊ី ប្រើខួរក្បាល និងបេះដូង អត់ព្រមសហការណ៍គ្នា។ ព្រោះអ្វី? មួយថ្ងៃៗ យើងប្រើតែខួរក្បាលសុទ្ធគិតខ្លាំងពេក នាំស្រ្តេស អស់ទឹកចិត្ត យូរៗ ក៏បាក់ទឹកចិត្ត។ ហៅជំងឺប្រើខួរក្បាល។ អ្នកប្រើបេះដូង អត់ប្រើខួរក្បាល ឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាតាមអារម្មណ៍ តាមកំហឹង តាមបញ្ហាការងារ និងតាមបំណុលជុំទិស ហើយក៏អស់កម្លាំងកាយចិត្តក៏លែងចង់អ្វីបន្តទៀតដែរ។ ហៅជំងឺខ្វះក្តីស្រឡាញ់។ នេះជាក្បួនលំហូរចិត្តនិពន្ធដោយលោក ទ្រ សុភាព កុំឱ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្ត ទាញចិត្តឱ្យរស់ក្នុងក្តីសង្ឍឹមឡើងវិញ។

១. ក្តីស្រមៃ៖ ខ្ញុំឱ្យនិយមន័យថា ស្លាប់រស់ដើម្បីគោលដៅ។ ព្រោះក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សនៅក្នុងការងារហ្នឹង។ ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលរកក្តីស្រមៃអត់ឃើញ ដោយសាររឿង២យ៉ាង ទី១ ខ្វះការផ្តោតអារម្មណ៍៖ ពួកគេដឹងរឿងទាំងអស់ក្នុងសង្គម និងគ្រួសារអ្នកដទៃ ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយអត់ដឹងថាខ្លួនចេះអ្វី ចេះឱ្យប្រាកដសោះ ព្រោះតែចិត្តសាវ៉ាពេក។ មួយទៀតខ្វះពលិកម្មលើការងារខ្លាំងដើម្បីការងារហ្នឹងវាស្អិតជាប់បេះដូង។ ក្តីស្រមៃជារឿងធំ តែគោលដៅជារឿងតូចៗ ដែលយើងអាចធ្វើឱ្យសម្រេចដើម្បីដល់ចំណុងក្តីស្រមៃហ្នឹង។ ឥឡូវយើងមានក្តីស្រមៃ ជាអ្នករកស៊ីម្នាក់ សំនួរបន្ទាប់ថា តើអ្នករកស៊ីដើម្បីអ្វី? កម្លាំងជម្រុញចិត្តកុំឱ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្ត គឺអ្នកធ្វើការ និងរកស៊ី ដើម្បីកូន ដើម្បីគ្រួសារ និងជួយអ្នកដទៃ ពេលអ្នកគិតបែបនេះ អ្នកនឹងមានកម្លាំងចិត្ត មានក្តីស្រឡាញ់បញ្ចូលបេះដូងរបស់អ្នក។

២. បេះដូង៖ មានក្តីស្រឡាញ់ស្មោះតែមួយ គ្មានចិត្តសាវ៉ាទេ។ ស្មោះត្រង់ក្តីស្រមៃតែមួយហ្នឹងឯង។ ព្រោះក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធជាការលះបង់ ដើម្បីធ្វើអ្វីមួយធំជាងជីវិតរបស់យើង។ មានក្តីស្រឡាញ់ ទើបបេះដូងរបស់អ្នកមិនបាក់ទឹកចិត្តនោះទេ។ នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្តែង មិនថា អ្នករកស៊ី និងអ្នកធ្វើការ សម្បូរបញ្ហារត់ចូលមកក្នុងផ្លូវចិត្តណាស់។ បើបេះដូងគ្មានក្តីស្រឡាញ់ មិនអាចស៊ូបានយូរទេ មិនអាចធ្វើការតាមលំហូរចិត្តបានទេ។ ការព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្ត អ្នកកត្រូវតែវះកាត់បេះដូងរបស់អ្នកដាក់ក្តីស្រមៃ អ្នកអាចធ្វើទាន លេងជាមួយកូន និងតេទៅលេងឪពុកម្តាយ... ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាក្តីស្រឡាញ់បញ្ចូលក្នុងបេះដូងរបស់អ្នករហូត។ តាមអ្នកស្រី Sidney Powell ជាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថា ពេលអ្នកគិតតែពីខ្លួនឯង និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនច្រើនពេក វាធ្វើឱ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកងាយឆាប់ខូចចិត្តណាស់ ប៉ុន្តែបើអ្នកមានបេះដូងជួយអ្នកដទៃជំនួសវិញ ទឹកចិត្តរបស់អ្នកនឹងងើបឡើងវិញដើម្បីធ្វើការងារខ្លាំងជាងមុនផងដែរ។

៣. ខួរក្បាល៖ ជាអ្នកពូកែគិតពិចារណាមានហេតុមានផលស៊ីនឹងគ្នា។ ជាបុគ្គលិកស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រជាប្រចាំថ្ងៃ ដូចជានៅក្នុងសៀវភៅ លំហូរចិត្ត ខ្ញុំបានសរសេរពីលោកតាចាន់សេរី និងលោកតាកុល ផេង លោកតាទាំងពីរ ខ្លាំងអភិវឌ្ឍខួរក្បាលណាស់ទាំងដឹកនាំ និងដោះស្រាយបញ្ហា ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនសូត្រដូចជាលោកតាទាំងពីរនាក់ សមត្ថភាពគិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរ ហើយលទ្ធផលការងារ និងរកស៊ីរបស់អ្នកក៏កើនឡើងតាមហ្នឹងដែរ...។ គំនិតរីកចម្រើន ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំឡើងផងដែរ។

៤. ពលិកម្ម៖ មិនសម្រេច មិនឈប់ដាច់ខាត។ បើយើងមានរបស់ទាំង៣ហើយ គ្មានពិកម្មទេ យើងគ្រាន់តែដេកយល់សុបន្តតែប៉ុណ្តោះ។ អ្នកជោគជ័យក្នុងពិភពលោក និងក្នុងស្រុកខ្មែរ មានឧកញ្ញា សម្រេចលើរឿងអ្វីមួយ គេមិនមែនដែលធ្វើការ និងរកស៊ីលំៗ ទេ ហើយកម្រសាកថ្មជីវិតណាស់ ព្រោះអាជីកម្មរបស់គេមិនទាន់ឈរជើងរឹងមាំ ឬចំណូលនៅទាបឬតិច ពេលពួកគាត់ពលិកម្មបន្តធ្វើការ និងអភិវឌ្ឍខ្លួន រួចហើយបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែម ដើម្បីអាជីកម្មរីកធំ។ ពេលផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបាក់ទឹកចិត្តនោះ អ្នកត្រូវខំរៀនសូត្រ ខំធ្វើការក្នុងពិលិកម្ម និងខំច្នៃប្រតិដ្ឋផលិតរបស់ខ្លួន ទើបអ្នកសម្រេចក្តីស្រមៃ និងទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាឡើងវិញពេលផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកមានសន្តិភាព មានក្តីរីករាយ វានឹងផលិតគំនិតល្អៗ ដើម្បីធ្វើការងារមានលទ្ធផលអស្ចារ្យដែរ៕ អត្ថបទដោយ៖ ទ្រ សុភាព

សៀវភៅ "លំហូរចិត្ត" លោកអ្នកអាចទិញតាម https://t.me/hangchhengH24Tror Sopheap
អំពីអ្នកនិពន្ធ
គោលដៅរបស់ខ្ញុំ ជាការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងសំខាន់ៗ ពីរបៀបរស់នៅមានក្តីសុខ មានសុខភាពផ្នែករាងកាយ និងផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាជនខ្មែរឱ្យប្រសើរឡើង។ ហើយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា “លំហូរចិត្ត” ទំនាក់ទំនង 070 7575 82 E-mail: trorsopheap@gmail.com

អត្ថបទសរុប៖ 2072

អត្ថបទទាក់ទង

#ចិត្តសាស្ត្រ

អាហារចំនួន៣ មានឥទ្ធិពលជួយសុខភាពខួរក្បាល កុំឱ្យស្ពឹក គិតបានរហ័ស
Tror Sopheap
July 19 2024
523 views

#ចិត្តសាស្ត្រ

អ្នកមានទម្លាប់ ៣នេះ ធ្វើស៊ីជិវិតរបស់អ្នកឱ្យបរាជ័យ ហើយផ្លូវចិត្តក៏ចុះខ្សោយដែរ
Tror Sopheap
July 18 2024
1.2 K views

#ចិត្តសាស្ត្រ

លោក García ប្រាប់ថា រស់នៅរបៀបនេះ ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគ្មានស្រ្តេស មិនស្មុគស្មាញទេ
Tror Sopheap
July 17 2024
548 views

#ចិត្តសាស្ត្រ

កុំឱ្យអ្នកដេកកើតទុក្ខច្រើន! ៣វិធីរបស់លោក Steve Jobs ធ្វើឱ្យជីវិតអនាកតអ្នកមានពន្លឺ
Tror Sopheap
July 16 2024
868 views

#ចិត្តសាស្ត្រ

ចង់មានអនាគតល្អ អ្នកត្រូវមានផ្នត់គំនិតអស្ចារ្យ ១ នេះ ដើម្បីដឹកនាំជីវិតឱ្យសម្រេចគោលដៅ
Tror Sopheap
July 16 2024
341 views

#ចិត្តសាស្ត្រ

៩វិធីកាត់ស្រ្តេស បន្ថយភាពតានតឹងដោយមិនអស់លុយ១រៀលទេ
Tror Sopheap
July 14 2024
855 views
អត្ថបទពេញនិយមប្រចាំខែ

#ចិត្តសាស្ត្រ

នារីៗ រើសបុរសមាន ៤ចំណុច កុំឱ្យរបូតពីដៃ ជាគូជីវិតកម្រណាស់
Tror Sopheap
July 9 2024
5.9 K views

#ជំងឺ

ប្រុងប្រយ័ត្ន! ឈឺធ្មេញចេញអាការនេះប្រញាប់  ទៅពេទ្យព្រោះអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត
Thida Pet
July 15 2024
4.7 K views

#ជំងឺ

ប្រយ័ត្នប្រយែង នេះជារោគសញ្ញាបង្ហាញថា ស្រ្តី-កុមារ កំពុងប្រឈមខ្វះគ្រាប់ឈា.មក្រហម
Thida Pet
July 2 2024
4.6 K views

#អាហារ

ទឹក២មុខ ផឹកពេលព្រឹក ដាស់ខួរឱ្យស្រឡះល្អ បណ្ដេញជាតិពុលចេញពីថ្លើម
Thida Pet
July 8 2024
4.2 K views

#ជំងឺ

សមាគមបេះដូងអាមេរិកប្រាប់ថា មនុស្ស២ប្រភេទនេះមិនគួរហាត់ប្រាណ២ពេលនេះ អាចនឹងអាយុខ្លី
Daddy_Rath (ប៉ាប៉ារតន៍)
July 1 2024
3.8 K views

#ជំងឺ

ប្រយ័ត្នប្រយែង! រោគសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកអាចប្រឈមជំងឺដុំសាច់ក្នុងភ្នាស់ស្បូន
Thida Pet
July 11 2024
2.9 K views

Cambodia most reliable health website aiming to help Cambodian people spend less and live more out of life.

ទំនាក់ទំនងពួកយើង

#HH36, St 265, Sangkat Teok Laok III, Khan Toul Kork

sam.businesscambodia@gmail.com

(+855) 98 850 854 / (+855) 17 300 755 / 93 300 755

©2024 Healthy Cambodia. All Rights Reserved.

Developed by: Technology Cambodia