ក្រសួងសុខាភិបាលឧបត្ថម្ភ វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅចូលរៀនវគ្គគោលការណ៍ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមឱ្យឥតគិតថ្លៃ
ក្រសួងសុខាភិបាលឧបត្ថម្ភ វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅចូលរៀនវគ្គគោលការណ៍ព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមឱ្យឥតគិតថ្លៃ
ស្រ្តីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ បង្ខំចិត្តកាត់ដៃជើងទាំងសងខាងចោល បន្ទាប់ពីញុំាត្រីប្រភេទនេះមានមេរោគ
ស្រ្តីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ បង្ខំចិត្តកាត់ដៃជើងទាំងសងខាងចោល បន្ទាប់ពីញុំាត្រីប្រភេទនេះមានមេរោគ
សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាជន យកកូនច្រើន សម្រាប់ត្រៀមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ២០៥០ខាងមុខ
សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាជន យកកូនច្រើន សម្រាប់ត្រៀមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ២០៥០ខាងមុខ
ខេត្ត១នៅប្រទេសឥណ្ឌា កំពុងផ្ទុះឆ្លងមេរោគពីសត្វជ្រូក ប្រជៀវ មានអ្នកស្លាប់​២នាក់
ខេត្ត១នៅប្រទេសឥណ្ឌា កំពុងផ្ទុះឆ្លងមេរោគពីសត្វជ្រូក ប្រជៀវ មានអ្នកស្លាប់​២នាក់
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាចិនបង្កើតក្រលៀនមនុស្ស ក្នុងសត្វជ្រូក ជោគជ័យខ្ពស់ងាយស្រួលដល់ការផ្ដាស់ប្ដូរក្រលៀន
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាចិនបង្កើតក្រលៀនមនុស្ស ក្នុងសត្វជ្រូក ជោគជ័យខ្ពស់ងាយស្រួលដល់ការផ្ដាស់ប្ដូរក្រលៀន
បុរសម្នាក់! ផឹកតែគុជ៣កែវ/សប្ដាហ៍រយៈពេល៣០ថ្ងៃ ពេទ្យពិនិត្យឃើញប្រឈមខ្ពស់ជាមួយជំងឺទាំងនេះហើយ
បុរសម្នាក់! ផឹកតែគុជ៣កែវ/សប្ដាហ៍រយៈពេល៣០ថ្ងៃ ពេទ្យពិនិត្យឃើញប្រឈមខ្ពស់ជាមួយជំងឺទាំងនេះហើយ