ពេទ្យប្រាប់! អ្នកកំពុងជ្រុះសក់ សក់ស្ដើងខ្លាំង ប្រើវិធីព្យាបាល១នេះទាន់ពេលជួយឱ្យសក់ដុះមកវិញ
ពេទ្យប្រាប់! អ្នកកំពុងជ្រុះសក់ សក់ស្ដើងខ្លាំង ប្រើវិធីព្យាបាល១នេះទាន់ពេលជួយឱ្យសក់ដុះមកវិញ
អស្ចារ្យ! មកលេងកម្មវិធីពិព័រណ៍មុខរបរ២០២៣ បានស្គាល់វិស័យសុខាភិបាលជាមួយមន្ទីរពហុព្យាបាលរបស់កូនខ្មែរ
អស្ចារ្យ! មកលេងកម្មវិធីពិព័រណ៍មុខរបរ២០២៣ បានស្គាល់វិស័យសុខាភិបាលជាមួយមន្ទីរពហុព្យាបាលរបស់កូនខ្មែរ
ការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife បង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាងពាក់កណ្តាលនៃអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife បង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាងពាក់កណ្តាលនៃអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CDC) ទទួលស្គាល់ កម្មវិធីអន្តរាគមន៏ពីរបៀបរស់នៅ
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CDC) ទទួលស្គាល់ កម្មវិធីអន្តរាគមន៏ពីរបៀបរស់នៅ
វេទិកាសុខភាព ឆ្នាំ២០២៣ របស់មន្ទីរពេទ្យ Bumrungrad៖ ការរួមបញ្ចូលអ្នកជំនាញលំដាប់ពិភពលោកជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន
វេទិកាសុខភាព ឆ្នាំ២០២៣ របស់មន្ទីរពេទ្យ Bumrungrad៖ ការរួមបញ្ចូលអ្នកជំនាញលំដាប់ពិភពលោកជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន
ក្រុមហ៊ុន​មេដគ្រីអេដ ផ្តល់សេវាកម្ម​ជូនប្រជាជនខ្មែរដែលចង់​ពិនិត្យសុខភាព និងបន្តព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេស
ក្រុមហ៊ុន​មេដគ្រីអេដ ផ្តល់សេវាកម្ម​ជូនប្រជាជនខ្មែរដែលចង់​ពិនិត្យសុខភាព និងបន្តព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេស