មនុស្សវ័យ៦៥ឆ្នាំឡើងភាគច្រើនមានសុខភាពឆ្អឹងខ្សោយ តើគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបន្ថយនូវវិបត្តិនេះ?
មនុស្សវ័យ៦៥ឆ្នាំឡើងភាគច្រើនមានសុខភាពឆ្អឹងខ្សោយ តើគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបន្ថយនូវវិបត្តិនេះ?
ប៉ូវខ្លាំង! ខួរឆ្អឹងសត្វ មិនត្រឹមជួយដល់សុខភាពស្បែកទេ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺផ្សេងទៀតក៏ជួយដែរ
ប៉ូវខ្លាំង! ខួរឆ្អឹងសត្វ មិនត្រឹមជួយដល់សុខភាពស្បែកទេ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម និងជំងឺផ្សេងទៀតក៏ជួយដែរ
តើអ្នកដឹងទេថា វដ្តរដូវស្ត្រីមានរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃ? តើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចដឹងថា អ្នកកំពុងមានបញ្ហារដូវមិនទៀង?
តើអ្នកដឹងទេថា វដ្តរដូវស្ត្រីមានរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃ? តើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចដឹងថា អ្នកកំពុងមានបញ្ហារដូវមិនទៀង?
ហួសចិត្ត! ចូ បៃឌិន ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលចិត្តអាហារកូនក្មេងប៉ុន្មានមុខនេះទៅវិញ
ហួសចិត្ត! ចូ បៃឌិន ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលចិត្តអាហារកូនក្មេងប៉ុន្មានមុខនេះទៅវិញ
ចិត្តចង់ស្រកតែគីឡូមិនស្រក! លោកគ្រូ យុ ប្រាប់មូលហេតុធំៗធ្វើឱ្យខ្លាញ់នៅតែសង្ងំក្នុងខ្លួនមិនព្រមចេញ
ចិត្តចង់ស្រកតែគីឡូមិនស្រក! លោកគ្រូ យុ ប្រាប់មូលហេតុធំៗធ្វើឱ្យខ្លាញ់នៅតែសង្ងំក្នុងខ្លួនមិនព្រមចេញ
គ្រោះថ្នាក់ណាស់! អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថា ការញ៉ាំអាហារហឹររាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឱ្យកើតជំងឺរុាំរ៉ៃ៥យ៉ាង
គ្រោះថ្នាក់ណាស់! អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថា ការញ៉ាំអាហារហឹររាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឱ្យកើតជំងឺរុាំរ៉ៃ៥យ៉ាង