វេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថា៖ ចង់គេងលក់ងាយណាស់ កុំធ្វើរឿង ៣នេះមុនចូលគេង
វេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថា៖ ចង់គេងលក់ងាយណាស់ កុំធ្វើរឿង ៣នេះមុនចូលគេង
បុរសវ័យ ១០០ឆ្នាំ ធ្វើការងារ ៨៤ឆ្នាំគ្មានការធុញទ្រាំ តែជីវិតគាត់មានក្តីសុខបំផុត
បុរសវ័យ ១០០ឆ្នាំ ធ្វើការងារ ៨៤ឆ្នាំគ្មានការធុញទ្រាំ តែជីវិតគាត់មានក្តីសុខបំផុត
ព្រះតេជគុណ ចាន់មករា ថា៖ បើអារម្មណ៍អ្នកមិនមូលទេ នេះជារបៀបផ្តោអារម្មណ៍
ព្រះតេជគុណ ចាន់មករា ថា៖ បើអារម្មណ៍អ្នកមិនមូលទេ នេះជារបៀបផ្តោអារម្មណ៍
ក្នុងរឿងស្នេហា បើនារីអាចធ្វើរឿង៤នេះដោយមិនបាច់សុំ បុរសនឹងគោរពស្រឡាញ់អ្នកកាន់តែខ្លាំង
ក្នុងរឿងស្នេហា បើនារីអាចធ្វើរឿង៤នេះដោយមិនបាច់សុំ បុរសនឹងគោរពស្រឡាញ់អ្នកកាន់តែខ្លាំង
អានអត្ថបទនេះរួច អ្នកអាចនឹងប្តូរចិត្តលែងចង់នៅលីវយូរឬអាចចង់មានគូស្នេហាឆាប់ៗទៀតផង
អានអត្ថបទនេះរួច អ្នកអាចនឹងប្តូរចិត្តលែងចង់នៅលីវយូរឬអាចចង់មានគូស្នេហាឆាប់ៗទៀតផង
ទម្លាប់២ជាប់ខ្លួន ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ត្រេសគ្មានដែនកំណត់ ស្ត្រេសហៅលែងឮ
ទម្លាប់២ជាប់ខ្លួន ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្ត្រេសគ្មានដែនកំណត់ ស្ត្រេសហៅលែងឮ