ប្រយ័ត្នមិនដឹងខ្លួន! អ្នកមានបញ្ហាភ្នែកស្រវាំងមើលមិនច្បាស់ទាំងវ័យនៅក្មេងប្រញាប់ជួបពេទ្យ
ប្រយ័ត្នមិនដឹងខ្លួន! អ្នកមានបញ្ហាភ្នែកស្រវាំងមើលមិនច្បាស់ទាំងវ័យនៅក្មេងប្រញាប់ជួបពេទ្យ
គេងៗភ្ញាក់ដូចគេដាស់កណ្ដាលយប់ លាយឡំនឹងអាការមួយចំនួន ជាសញ្ញាបង្ហាញខ្លួននៃជំងឺមហារីកសួត
គេងៗភ្ញាក់ដូចគេដាស់កណ្ដាលយប់ លាយឡំនឹងអាការមួយចំនួន ជាសញ្ញាបង្ហាញខ្លួននៃជំងឺមហារីកសួត
រដូវមកលើសថ្ងៃកំណត់ឬមានអាការខុសប្រក្រតីទាំងនេះ ឆាប់ទៅពេទ្យប្រយ័ត្នមហារីកមាត់ស្បូន
រដូវមកលើសថ្ងៃកំណត់ឬមានអាការខុសប្រក្រតីទាំងនេះ ឆាប់ទៅពេទ្យប្រយ័ត្នមហារីកមាត់ស្បូន
តើអ្វីជាខ្លាញ់អាក្រក់ LDL និងខ្លាញ់ល្អ HDL? ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថា លើសខ្លាញ់អាក្រក់LDL?
តើអ្វីជាខ្លាញ់អាក្រក់ LDL និងខ្លាញ់ល្អ HDL? ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថា លើសខ្លាញ់អាក្រក់LDL?
កុំប្រមាទ! ក្នុង១យប់បើគេងមិនបាន៧ម៉ោងទេ ប្រឈមមុខនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃស្លា.ប់មុនអាយុ
កុំប្រមាទ! ក្នុង១យប់បើគេងមិនបាន៧ម៉ោងទេ ប្រឈមមុខនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃស្លា.ប់មុនអាយុ
កត្តាបង្ក&រោគសញ្ញាទាំង៩នេះ សម្គាល់ថាអ្នកឆ្លងមេរោគក្នុងប្លោកនោម​ ឆាប់ជួបពេទ្យដើម្បីប្រឹក្សា
កត្តាបង្ក&រោគសញ្ញាទាំង៩នេះ សម្គាល់ថាអ្នកឆ្លងមេរោគក្នុងប្លោកនោម​ ឆាប់ជួបពេទ្យដើម្បីប្រឹក្សា