រឿងសំខាន់ ៦យ៉ាង ដែលកូនត្រូវចេះធ្វើមុនចូលរៀនថ្នាក់ដំបូង ឪពុកម្ដាយមិនគួរមើលរំលង
រឿងសំខាន់ ៦យ៉ាង ដែលកូនត្រូវចេះធ្វើមុនចូលរៀនថ្នាក់ដំបូង ឪពុកម្ដាយមិនគួរមើលរំលង
ដាស់តឿនអ្នកចូលចិត្តគ្រឿងកំប៉ុង កែទម្លាប់ផឹកដូងធម្មជាតិវិញ ចៀសឆ្ងាយពីជំងឺ ជួយទាំងសុខភាព ជាពិសេសក្មេងៗតែម្ដង
ដាស់តឿនអ្នកចូលចិត្តគ្រឿងកំប៉ុង កែទម្លាប់ផឹកដូងធម្មជាតិវិញ ចៀសឆ្ងាយពីជំងឺ ជួយទាំងសុខភាព ជាពិសេសក្មេងៗតែម្ដង
វេជ្ជបណ្ឌិតគួច ម៉េងលី៖ ក្រោយបំបៅដោះកូនភ្លាមៗ ម្តាយហាមធ្វើរឿងទាំងនេះដាច់ខាត
វេជ្ជបណ្ឌិតគួច ម៉េងលី៖ ក្រោយបំបៅដោះកូនភ្លាមៗ ម្តាយហាមធ្វើរឿងទាំងនេះដាច់ខាត
បើមិនចង់ឱ្យកូនរពឹសហួសហេតុជ្រុល ដាច់ខាតឪពុកម្ដាយត្រូវចៀសវាងទម្លាប់ប៉ុន្មានមុខនេះភ្លាម
បើមិនចង់ឱ្យកូនរពឹសហួសហេតុជ្រុល ដាច់ខាតឪពុកម្ដាយត្រូវចៀសវាងទម្លាប់ប៉ុន្មានមុខនេះភ្លាម
ឪពុកម្ដាយគួរកែប្រែវប្បធម៌អាក្រក់នេះចេញទៅ គ្មានផ្លូវរីកចម្រើនទេ មានតែធ្វើឱ្យកូនខូចខិលខ្លាំងឡើង
ឪពុកម្ដាយគួរកែប្រែវប្បធម៌អាក្រក់នេះចេញទៅ គ្មានផ្លូវរីកចម្រើនទេ មានតែធ្វើឱ្យកូនខូចខិលខ្លាំងឡើង
ទម្លាប់ល្អទាំង៧ដែលឪពុកម្ដាយគួរបង្រៀនកូនៗដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ
ទម្លាប់ល្អទាំង៧ដែលឪពុកម្ដាយគួរបង្រៀនកូនៗដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ