គួរឱ្យអាណិត!កុមារក្មេងខ្ចីម្នាក់ ឆ្លងកូវីដ១៩ ថែមទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ក្ដៅគគុកនៅកម្ពុជា
គួរឱ្យអាណិត!កុមារក្មេងខ្ចីម្នាក់ ឆ្លងកូវីដ១៩ ថែមទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ក្ដៅគគុកនៅកម្ពុជា
ព្រឹកនេះ! មានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ដែលជាកងទ័ពមួកខៀវ បានឆ្លងកូវីដ ១៩
ព្រឹកនេះ! មានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ដែលជាកងទ័ពមួកខៀវ បានឆ្លងកូវីដ ១៩
កុំប្រហែសឱ្យសោះ! គិតត្រឹមព្រឹកនេះ ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍កើនដល់ជិត២០០នាក់ហើយ
កុំប្រហែសឱ្យសោះ! គិតត្រឹមព្រឹកនេះ ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍កើនដល់ជិត២០០នាក់ហើយ
ប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យខ្ពស់! ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីលើស ៦0នាក់ ខណៈជាសះស្បើយតិច
ប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យខ្ពស់! ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីលើស ៦0នាក់ ខណៈជាសះស្បើយតិច
ត្រឹមយប់នេះ រកឃើញ៦៣ទីតាំង ក្នុង១១ខណ្ឌពាក់ព័ន្ធការឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍
ត្រឹមយប់នេះ រកឃើញ៦៣ទីតាំង ក្នុង១១ខណ្ឌពាក់ព័ន្ធការឆ្លងកូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកសិករសម័យកូវីដ១៩ សម្តេចឱ្យកម្ពុជានាំទំនិញចេញចូលប្រទេសជិតខាងបានធម្មតា
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកសិករសម័យកូវីដ១៩ សម្តេចឱ្យកម្ពុជានាំទំនិញចេញចូលប្រទេសជិតខាងបានធម្មតា