វ៉ាក់សាំង ៣ប្រភេទ មនុស្សស្រីគួរតែមាននៅក្នុងខ្លួនឱ្យគ្រប់ ការពារកុំឱ្យងាយកើតជំងឺកាចៗមួយចំនួនទៅថ្ងៃខាងមុខ
វ៉ាក់សាំង ៣ប្រភេទ មនុស្សស្រីគួរតែមាននៅក្នុងខ្លួនឱ្យគ្រប់ ការពារកុំឱ្យងាយកើតជំងឺកាចៗមួយចំនួនទៅថ្ងៃខាងមុខ
រោគសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកកំពុងប្រឈម ជំងឺក្រួសតម្រងនោម ជំងឺរលាកតម្រងនោមកុំប្រហែសឱ្យសោះ
រោគសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកកំពុងប្រឈម ជំងឺក្រួសតម្រងនោម ជំងឺរលាកតម្រងនោមកុំប្រហែសឱ្យសោះ
ត្រៀមកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងក្រិនថ្លើមផង បើអ្នកចូលផឹកភេសជ្ជៈបែបនេះជាប្រចាំថ្ងៃ
ត្រៀមកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងក្រិនថ្លើមផង បើអ្នកចូលផឹកភេសជ្ជៈបែបនេះជាប្រចាំថ្ងៃ
មានការសិក្សាឃើញថា មនុស្សស្រីបើគេងតិចម៉ោងពេក ឬចូលគេងយប់ជ្រៅពេកអាចជាប្រឈមនឹងជាជំងឺច្រើនមុខ
មានការសិក្សាឃើញថា មនុស្សស្រីបើគេងតិចម៉ោងពេក ឬចូលគេងយប់ជ្រៅពេកអាចជាប្រឈមនឹងជាជំងឺច្រើនមុខ
ឈឺតែឧស្សាហ៍ឈឺក្រពះ! កុំរំលងអាហារប៉ុន្មានមុខនេះញុំាកាន់តែច្រើន ប៉ូវក្រពះកាន់តែខ្លាំង
ឈឺតែឧស្សាហ៍ឈឺក្រពះ! កុំរំលងអាហារប៉ុន្មានមុខនេះញុំាកាន់តែច្រើន ប៉ូវក្រពះកាន់តែខ្លាំង
រឿង៥យ៉ាង ស្រីៗហាមធ្វើថ្ងៃមករដូវ ព្រោះអាចឆ្លងមេរោគចូលទ្វារមាសប៉ះពាល់ស្បូននៅថ្ងៃមុខ
រឿង៥យ៉ាង ស្រីៗហាមធ្វើថ្ងៃមករដូវ ព្រោះអាចឆ្លងមេរោគចូលទ្វារមាសប៉ះពាល់ស្បូននៅថ្ងៃមុខ