អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម! បើមិនទប់ស្កាត់រឿងនេះទាន់ពេលទេ អ្នកនឹងបង្កជំងឺច្រើនមុខទៀត
អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម! បើមិនទប់ស្កាត់រឿងនេះទាន់ពេលទេ អ្នកនឹងបង្កជំងឺច្រើនមុខទៀត
ក្រៅពីជំងឺលើសសម្ពាធឈាម និងទឹកនោមផ្អែម ជំងឺLupus ក៏នាំឲ្យកើតជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដែរ
ក្រៅពីជំងឺលើសសម្ពាធឈាម និងទឹកនោមផ្អែម ជំងឺLupus ក៏នាំឲ្យកើតជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដែរ
សូមប្រយ័ត្ន! អ្នកឧស្សាហ៍ឈឺក្បាល អាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាល ឬខ្ទុះក្នុងខួរក្បាល
សូមប្រយ័ត្ន! អ្នកឧស្សាហ៍ឈឺក្បាល អាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាល ឬខ្ទុះក្នុងខួរក្បាល
បើក្រចកអ្នកមានការប្រែប្រួល សូមឱ្យពេទ្យពិនិត្យ ព្រោះបង្ហាញថាអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពហើយ
បើក្រចកអ្នកមានការប្រែប្រួល សូមឱ្យពេទ្យពិនិត្យ ព្រោះបង្ហាញថាអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពហើយ
ដឹងទេថា អ្នកមានជំងឺតម្រងនោមត្រូវមកជួបនឹងការឈឺចាប់ និងទុក្ខលំបាកអ្វីខ្លះ?
ដឹងទេថា អ្នកមានជំងឺតម្រងនោមត្រូវមកជួបនឹងការឈឺចាប់ និងទុក្ខលំបាកអ្វីខ្លះ?
អ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមជំងឺទាំងនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃជំងឺខូចតម្រងនោម
អ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមជំងឺទាំងនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃជំងឺខូចតម្រងនោម