វេជ្ជបណ្ឌិតថា ៥ទម្លាប់សាមញ្ញនេះឱ្យអ្នកជៀងវាងពីការកើតជំងឺបេះដូងស្លា.ប់ភ្លាមៗ
វេជ្ជបណ្ឌិតថា ៥ទម្លាប់សាមញ្ញនេះឱ្យអ្នកជៀងវាងពីការកើតជំងឺបេះដូងស្លា.ប់ភ្លាមៗ
អ្នកខូចធ្មេញ! មានបំណង់ចង់ពត់តម្រង់ធ្មេញឱ្យស្អាតដូចគេ គួរតែទទួលយកចំណុចនេះជាមុនសិន បើចង់ស្អាត
អ្នកខូចធ្មេញ! មានបំណង់ចង់ពត់តម្រង់ធ្មេញឱ្យស្អាតដូចគេ គួរតែទទួលយកចំណុចនេះជាមុនសិន បើចង់ស្អាត
ដើម្បីរស់បានយូរ អ្នកគួរតែធ្វើរឿង៣នេះកុំខានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ដើម្បីរស់បានយូរ អ្នកគួរតែធ្វើរឿង៣នេះកុំខានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
វេជ្ជបណ្ឌិតវ័យ ១០០ឆ្នាំប្រាប់ពីវិធីបញ្ចៀស​ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាម
វេជ្ជបណ្ឌិតវ័យ ១០០ឆ្នាំប្រាប់ពីវិធីបញ្ចៀស​ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺលើសឈាម
កុំឆ្ងាញ់ៗរហូត ប្រយ័ត្នខូចក្រពះ ខូចទាំងស្បូនកើតជំងឺច្រើនមុខ បើដឹងហើយតមខ្លះទៅ
កុំឆ្ងាញ់ៗរហូត ប្រយ័ត្នខូចក្រពះ ខូចទាំងស្បូនកើតជំងឺច្រើនមុខ បើដឹងហើយតមខ្លះទៅ
ស្រ្តីក្រោយសម្រាលកូន មានបញ្ហាដល់អាយុជីវិត មានសញ្ញា ៦នេះ មិនប្រយ័ត្នតិចស្តាយក្រោយ
ស្រ្តីក្រោយសម្រាលកូន មានបញ្ហាដល់អាយុជីវិត មានសញ្ញា ៦នេះ មិនប្រយ័ត្នតិចស្តាយក្រោយ