ចង់ឱ្យខួរក្បាលដំណើរការល្អនិងឆ្លាតជាងមុនមកសាកល្បងធ្វើរឿងនេះ កាន់តែឆាប់កាន់តែបានផល
ចង់ឱ្យខួរក្បាលដំណើរការល្អនិងឆ្លាតជាងមុនមកសាកល្បងធ្វើរឿងនេះ កាន់តែឆាប់កាន់តែបានផល
ចិត្តសស្រ្តមេដឹកនាំប្រើតែ១ក្បាច់អាចដឹង ទុក្ខលំបាកបុគ្គលិកដោយមិនបាច់សួរផ្ទាល់
ចិត្តសស្រ្តមេដឹកនាំប្រើតែ១ក្បាច់អាចដឹង ទុក្ខលំបាកបុគ្គលិកដោយមិនបាច់សួរផ្ទាល់
អ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃរីកចម្រើនទៅមុខទេ បើប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានទាំងនេះ
អ្នកនឹងគ្មានថ្ងៃរីកចម្រើនទៅមុខទេ បើប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានទាំងនេះ
ជៀសវាងធ្វើ៥ចំណុចនេះនៅកន្លែងធ្វើការ បើមិនចង់ឱ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដេញចេញពីការងារ
ជៀសវាងធ្វើ៥ចំណុចនេះនៅកន្លែងធ្វើការ បើមិនចង់ឱ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដេញចេញពីការងារ
ចង់ឱ្យជីវិតរស់នៅមានន័យជាងមុន កុំភ្លេចបោះទុនធ្វើសកម្មភាពទាំង៥នេះ
ចង់ឱ្យជីវិតរស់នៅមានន័យជាងមុន កុំភ្លេចបោះទុនធ្វើសកម្មភាពទាំង៥នេះ
ដុកទ័រអាមេរិកលោកFauci ថាស្រ្តេសធ្វើឱ្យរាងកាយចុះខ្សោយ ជាហេតុងាយកើតជំងឺធ្ងន់មួយនេះ
ដុកទ័រអាមេរិកលោកFauci ថាស្រ្តេសធ្វើឱ្យរាងកាយចុះខ្សោយ ជាហេតុងាយកើតជំងឺធ្ងន់មួយនេះ