អ្នកចិត្តសាស្រ្តថា ៣វិធីងាយៗ ជួយឱ្យអ្នកចេះគ្រប់គ្រងលើអារម្មណ៍តានតឹង និងស្ត្រេសពូកែ
អ្នកចិត្តសាស្រ្តថា ៣វិធីងាយៗ ជួយឱ្យអ្នកចេះគ្រប់គ្រងលើអារម្មណ៍តានតឹង និងស្ត្រេសពូកែ
លោកគ្រូ ឈុន្នី ប្រាប់ថា បើអ្នកស្រ្តេសនិងតានតឹងអារម្មណ៍ សាកល្បង ៣ចំណុចនេះ
លោកគ្រូ ឈុន្នី ប្រាប់ថា បើអ្នកស្រ្តេសនិងតានតឹងអារម្មណ៍ សាកល្បង ៣ចំណុចនេះ
អ្នកមានបញ្ហាធាត់ខ្លាំង ខ្វះការលើកចិត្ត បុរសម្នាក់បាក់ទឹកចិត្តដល់សូន្យ ប្រែខ្លួនមានអនាគតភ្លឺស្វាង
អ្នកមានបញ្ហាធាត់ខ្លាំង ខ្វះការលើកចិត្ត បុរសម្នាក់បាក់ទឹកចិត្តដល់សូន្យ ប្រែខ្លួនមានអនាគតភ្លឺស្វាង
កុំឱ្យអស់លុយទិញថ្នាំសម្រក មកផឹកភេសជ្ជៈ៣មុខនេះ ស្រកជាតិខ្លាញ់ ថែសម្រស់ឱ្យស្អាត
កុំឱ្យអស់លុយទិញថ្នាំសម្រក មកផឹកភេសជ្ជៈ៣មុខនេះ ស្រកជាតិខ្លាញ់ ថែសម្រស់ឱ្យស្អាត
អាថ៌កំបាំងប្រជាជនន័រវែស ជប៉ុន និងហាវ៉ៃ ឱ្យជីវិតពួកគេរស់យូរអង្វែង និងសប្បាយរីករាយ
អាថ៌កំបាំងប្រជាជនន័រវែស ជប៉ុន និងហាវ៉ៃ ឱ្យជីវិតពួកគេរស់យូរអង្វែង និងសប្បាយរីករាយ
វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនអាយុវែង ប្រាប់ពីគន្លឹះនាំឱ្យមិនឡើងគីឡូ និងមនុស្សរីករាយ
វេជ្ជបណ្ឌិតជប៉ុនអាយុវែង ប្រាប់ពីគន្លឹះនាំឱ្យមិនឡើងគីឡូ និងមនុស្សរីករាយ