អាជ្ញាធរព្រមានឱ្យត្រៀមខ្លួន ព្យុះនូរុដែលកំពុងវាយលុកនៅវៀតណាមធ្វើដំណើរទៅថៃហើយ
អាជ្ញាធរព្រមានឱ្យត្រៀមខ្លួន ព្យុះនូរុដែលកំពុងវាយលុកនៅវៀតណាមធ្វើដំណើរទៅថៃហើយ
អាជ្ញាធរខេត្ត២នេះ អំពាវនាវឱ្យបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះព្យុះនិងទឹកជំនន់អាចកើតមាន
អាជ្ញាធរខេត្ត២នេះ អំពាវនាវឱ្យបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះព្យុះនិងទឹកជំនន់អាចកើតមាន
ប្រុងប្រយ័ត្ន! ព្យុះណូរុនឹងវិវត្តជាព្យុះទីហ្វុង នាំឱ្យខេត្ត៨ ប្រឈមទឹកជំនន់បរិមាណហួសកម្រិត
ប្រុងប្រយ័ត្ន! ព្យុះណូរុនឹងវិវត្តជាព្យុះទីហ្វុង នាំឱ្យខេត្ត៨ ប្រឈមទឹកជំនន់បរិមាណហួសកម្រិត
ប្រុងប្រយ័ត្ន! ជំងឺអេបូឡារាតត្បាតខ្លាំងនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា ខណៈគេសន្និដ្ឋានថាមានចំនួនអ្នកស្លា.ប់
ប្រុងប្រយ័ត្ន! ជំងឺអេបូឡារាតត្បាតខ្លាំងនៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា ខណៈគេសន្និដ្ឋានថាមានចំនួនអ្នកស្លា.ប់
ប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតធម្មជាតិ! កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលពីព្យុះទី១៦ ណូរុ នាពេលខាងមុខនេះ
ប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតធម្មជាតិ! កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលពីព្យុះទី១៦ ណូរុ នាពេលខាងមុខនេះ
បងប្អូនដែលចង់ជិះឡានក្រុងរដ្ឋទៅខេត្ត មកដឹងពេលវេលាជាក់លាក់ដែលឡានចេញដំណើរ
បងប្អូនដែលចង់ជិះឡានក្រុងរដ្ឋទៅខេត្ត មកដឹងពេលវេលាជាក់លាក់ដែលឡានចេញដំណើរ